Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - Sadová Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Sadova.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - 17. november Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_17._november.pdf
štvrtok, 16. marec 2023 - OVS - Admin. budova - Hollého ul. Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/x-zip-compressed OVS_-_Admin._budova_-_Holleho.zip
pondelok, 20. marec 2023 - Zámer priameho predaja - Pod Švabľovkou Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_predaja_-_p._c._1426.pdf
pondelok, 20. marec 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - Extravilán Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Extravilan.pdf
pondelok, 20. marec 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - Stredná dráha Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Stredna_draha.pdf
streda, 08. marec 2023 - ul. Kukučínova č.22 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2023.doc
pondelok, 27. marec 2023 - ul. Jilemnického 40 Rozkopávky v meste application/msword Tabulka_2023.doc
streda, 22. marec 2023 - ul. J. Borodača p.č.811/4, 5236/1, 1339 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2023.doc
streda, 19. apríl 2023 - Autoprevádzka 03/2023 Autoprevádzka Gabriela Reviľáková application/pdf Vyuctovanie_PHM_uradna_tabula03.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - Sadová Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Sadova.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - lesný pozemok Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_lesny_pozemok.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - p. č. 3196 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_p._c._3196.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - Levočská Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Levocska.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - p. č. 495 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_p._c._495.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - p. č. 494 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_p._c._494.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu - 17. november Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_17._november.pdf
pondelok, 24. apríl 2023 - Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku 17.4.2023 Komisie A. Semanová application/pdf zapisnica_17.4.2023.pdf
piatok, 21. apríl 2023 - Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Komisie application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pozvanka_25.4._2023.docx
utorok, 18. apríl 2023 - ul. Sladkovičovej CKN p.č. 462/10 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/pdf Tabulka_2023.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu