Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
štvrtok, 12. január 2023 pondelok, 30. január 2023 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - TLM Trans, s. r. o. - Sabinov, obytný súbor Čierny potok, stavebný objekt SO08 Preložka vedenia VN 22 kV 25832/2022-868/Va Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Kolaudacne_rozhodnutie_-_TLM_Trans_sro-Sabinov_Obytny_subor_Cierny_potok_objekt_So_08_Prelozka_vedenia_VN_22_kV.pdf
utorok, 17. január 2023 piatok, 03. február 2023 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Orkucany, ul. Kvetná, Mudroňová - úprava NN" navrhovateľ VSD, a.s. v zast. EL PRO KAN, s. r. o. 447/2023-15/Sa Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania-VSD_v_zast_EL_PRO_KAN-_Orkucany_ul_Kvetna_Mudronova_-_uprava_NN.pdf
utorok, 17. január 2023 piatok, 03. február 2023 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Sabinov - úprava DTS Ružova 18, žiadateľ - VSD, a.s. v zast. El PRO KAN 448/2023-14/Va Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_-_Sabinov-_uprava_DTS_Ruzova_18_-_VSD_v_zast._EL_PRO_KAN.pdf
piatok, 20. január 2023 pondelok, 20. február 2023 ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV Majetok - predaj - prenájom application/pdf ZAMER_PRIAMEHO_PRENAJMU_MAJETKU_MESTA_SABINOV_-_IBV_Cierny_Potok.pdf
štvrtok, 09. február 2023 - ul. Jarkova č.49 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2023.doc
pondelok, 16. január 2023 - ul. Višňová č.9 Rozkopávky v meste application/msword Tabulka_2023.doc
pondelok, 23. január 2023 streda, 08. február 2023 Verejná vyhláška - Oznámenie o opätovnom konaní - Zákutný - "Záhrady-ul. Šancová- Účelová prísstupová komunikácia" 27374/2021-920/Mi/Pu Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska__-_Oznamenie_o_opatovnom_konani_-Zakutny_-_Zahrady_ul_Sancova_Ucelova_pristupova_komunikacia.pdf
štvrtok, 26. január 2023 pondelok, 13. február 2023 Verejná vyhláška Verejné vyhlášky application/pdf Verejna_vyhlaska_TKO_-_neznamy_2022_-_vyzvy.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Tvorba stránok KRIŽAN ENTERPRISES s.r.o. |  Redakčný Systém: Joomla 4