Rozpis služieb koordinátorov MObS počas v soboty a...
piatok, 02. jún 2023 Oznamy mesta
Zámer priameho prenájmu majetku mesta - nebytové...
štvrtok, 01. jún 2023 Majetok - predaj - prenájom
67. prospect
štvrtok, 14. december 2006 Zverejňovanie žiadostí podľa infozákona
VZN č. 4/2023 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v znení VZN č. 4/2021, VZN č. 12/2021 a VZN č....
streda, 31. máj 2023 Oznamy mesta
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho prenájmu -...
streda, 31. máj 2023 Majetok - predaj - prenájom
Zámer priameho prenájmu majetku mesta - pozemok na Námestí slobody...
pondelok, 29. máj 2023 Majetok - predaj - prenájom
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho prenájmu -...
streda, 17. máj 2023 Majetok - predaj - prenájom
Zámer priameho prenájmu - Mieru
pondelok, 15. máj 2023 Majetok - predaj - prenájom
Návrh rozpočtu mesta Sabinov na rok 2023 - II....
pondelok, 15. máj 2023 Rozpočet mesta
Zámer prevodu majetku - osobitný zreteľ
štvrtok, 11. máj 2023 Majetok - predaj - prenájom
Digitálne mesto
Image

SPRAVODAJCA MESTA

Spravodajca mesta

Kontakt na mestskú políciu 0948959159

POLIKLINIKA

poliklinika

ODKAZ PRE STAROSTU

KALENDÁR ZBERU ODPADOV

Image

PARTNERSKÉ MESTÁ

SIEDLCE

erb

KENDERES

erb

ÇUBUK

erb

SOBĚSLAV

erb

Smart city

Geografický systém

Geografický systém

Geografický systém

ROZHLAS V MOBILE

Obrazok Rozana

Interreg

Interreg

Projekty z EÚ a dotácie

Projekty EÚ

Komunitný plán 2021 - 27

Geografický systém

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

SMS systém mesta

SMS systém mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu