Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
pondelok, 05. február 2024 - ul. Jarkova 34 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
štvrtok, 25. január 2024 - ul. 17. novembra č.66 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
utorok, 06. február 2024 - Zámer prevodu majetku mesta - OZ - VSD, a.s. Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_VSD_-_OZ.pdf
utorok, 06. február 2024 - Zámer prevodu majetku mesta - OZ - Obec Drienica Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Obec_Drienica_-_OZ.pdf
štvrtok, 08. február 2024 - Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku 23.1.2024 Komisie application/pdf zapisnica_23.1.2024.pdf
streda, 07. február 2024 - ul. Bernolákova č.3 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/pdf ul._Bernolakova_c.3.pdf
piatok, 02. február 2024 - ul. Višňova č.21 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/pdf ul._Visnova_c.21.pdf
utorok, 13. február 2024 - Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - PP NP Kukučínova Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf Zapisnica_-_kukucinova.pdf
utorok, 13. február 2024 - Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - PP NP - 9.mája II. Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf Zapisnica_-_9._maja_II._-_ziadna_ponuka.pdf
utorok, 13. február 2024 - Zámer priamého prenájmu majektu mesta - 9. mája II. Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf PP_20240213_-_9._maja_II.pdf
streda, 14. február 2024 - Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku 13.2.2024 Komisie application/pdf zapisnica_23.1.2024.pdf
streda, 21. február 2024 - Správa z kontroly prevodov majetku mesta za rok 2023 Oznamy mesta application/pdf Sprava_z_kontroly_prevodov_majetku_mesta_za_rok_2023.pdf
utorok, 12. marec 2024 - VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov Oznamy mesta application/pdf vyhlaska_26.pdf
utorok, 19. marec 2024 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. .../2024 o správnom poplatku za používanie pyrotechnických výrobkov - Návrh Návrhy VZN application/pdf Navrh_VZN_-_o_spravnom_poplatku_za_pouzivanie_pyrotechnickych_vyrobkov_-_marec_2024.pdf
štvrtok, 28. marec 2024 - Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku Komisie application/pdf zapisnica_19.3.2024.pdf
pondelok, 25. marec 2024 - Zápisnica z vyhotovenia ponúk PP NP 9. mája II. Majetok - predaj - prenájom application/pdf Zapisnica_-_9._maja_II._-_II.pdf
piatok, 05. apríl 2024 - OVS - Administratívna budova Hollého 35 Majetok - predaj - prenájom Mgr. Lukáš Janiga application/x-zip-compressed OVS_-_Administrativna_budova_Holleho_35.zip
piatok, 05. apríl 2024 - OVS - Rodinný dom - Ružová 34 Majetok - predaj - prenájom Mgr. Lukáš Janiga application/x-zip-compressed OVS_-_Rodinny_dom_-_Ruzova_34.zip
štvrtok, 18. apríl 2024 - Zápisnica z komisie finančneja správy majetku 16.4.2024 Komisie application/pdf zapisnica_16.4.2024.pdf
štvrtok, 18. apríl 2024 - výzva na predloženie ponúk - LUNAPARKY 2024 Oznamy mesta application/pdf vyzva_na_predkladanie_ponuk_20242.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu