Jesenné upratovanie 2023 v meste Sabinov

Jesenné upratovanie 2023 v meste Sabinov

Jesenné upratovanie v tomto roku budeme realizovať v čase od 26.10.2023 do 10.11.2023.

Zber sa realizuje v dvojtýždňových intervaloch - každý párny týždeň vo štvrtok. Občania nahlásia požiadavku na zber firme Marius Pedersen a.s - telefonicky na číslo 051 285 45 00 a to v pracovných dňoch od 7:00 do 14:00 hod., prípadne emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vývozy je možné nahlasovať celý nepárny týždeň a v párnom týždni do utorka. V deň zberu obyvatelia z rodinných domov vyložia objemný odpad pred rodinný dom a z bytoviek ku kontajnerom na komunálny odpad a to do 8:00 hod. Zberová spoločnosť následne zabezpečí jeho zber, prepravu a zhodnotenie. Z tohto dôvodu počas jesenného upratovania sa už nebudú po meste rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad.

Počas jesenného upratovania môžu občania biologicky rozložiteľný odpad z údržby záhrad umiestňovať na tieto stanovištia:

1. Sabinov Ul. Ovocinárska, smer Červená Voda
2. Sabinov Ul. Pod Švabľovkou - záhradkárska osada
3. Sabinov Ul. Priemyselná štvrť - pri Jednote
4. Sabinov Ul. 17. novembra - pri útulku pre bezdomovcov
5. Sabinov Ul. 17. novembra - pri kapličke
6. Sabinov Ul. gen. Svobodu - začiatok ulice
7. Sabinov na križovatke ulíc Jesenského a Fábryho
8. Sabinov Ul. Novomeského
9. Sabinov Ul. Moyzesova - smer vysielač oproti domu Moyzesova 99
10. Sabinov Ul. Moyzesova - bývalý zberný biodvor na konáre
11. Sabinov Ul. Nezabudova - pri regulačke plynu
12. Sabinov križovatka ulíc Levočská a k Poľnému mlynu
13. Sabinov Ul. Štúrova - pri trati
14. Sabinov Ul. Komenského - medzi záhradkami
15. Orkucany Ul. Prídavkova - pri bývalom komíne
16. Orkucany Ul. Kvetná - Hliník
17. Orkucany Ul. Višňová - pri ČOV
18. Orkucany Ul. Jarková - bývalý zberný biodvor na konáre
19. Orkucany Ul. Mudroňova

Vyzývame občanov, aby na tieto stanovištia dávali zvlášť konáre, ktoré budú následne drvené na drevnú štiepku a zvlášť ostatný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad – lístie, tráva, burina, zvyšky rastlín, ktorý je potrebné vyložiť vo vreciach s maximálnym objemom 120 l. Je prísny zákaz tu umiestňovať akýkoľvek iný komunálny odpad.

Po dohode s firmou Marius Pedersen, a.s. sa biologický odpad zo záhrad od rodinných domov bude zbierať počas jesenného upratovania v dvoch termínoch a to:
- 26. a 27.10.2023
- 9. a 10. 11.2023

V tieto dni vyložia občania tento odpad pred svoje rodinné domy do 6:00 hod., lístie a burinu vo vreciach s maximálnym objemom 120 l a zviazané konáre s maximálnou dĺžkou 1 m. Následne zberová spoločnosť pozbiera tento bio odpad a odvezie ho na kompostovisko. Ukladanie odpadu na stanovištiach po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky. Občania mesta Sabinov môžu celoročne bezplatne využívať aj zberný dvor na ulici Hollého 35 v areáli VPS, spol. s.r.o.

Výsledky parlamentných volieb v meste Sabinov

V prílohe Vám prinášame výsledky hlasovania občanov mesta Sabinov vo voľbách do NR SR sumárne a podľa jednotlivých okrskov vrátane zápisníc.

Na predaj 2-izbový byt na Ulici 9. mája v Sabinove

Mesto Sabinov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie návrhy na predaj nehnuteľnosti:

bytu č. 26 na prízemí v bytovom dome so súp. č. 747, na Ulici 9. mája, vchod č. 25. Ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne v sume schválenej Mestským zastupiteľstvom v Sabinove podľa Uznesenia č. 82 zo dňa 21.09.2023, bod F), minimálna suma 70.000,- € (sedemdesiattisíc eur). Výmera bytu bez pivnice je 55,44 m2. S pivnicou 65,64 m2.

Popis bytového domu č.s. 747: radový bytový dom je postavený na Ulici 9. mája v lokalite blízkeho centra okresného mesta Sabinov. V okolí sú prevažne situované bytové domy, sieť obchodov a služieb, škola, pošta, poliklinika. V bytovom dome vo vchode č. 25 je celkovo do 10 bytových jednotiek, ku každému bytu prslúchajú pivničné priestory. Orientácia obytných miestností je na SZ. Dom má 3 nadzemné podlažia.

Popis bytu č. 26: v čase obhliadky nebol byt obývaný. Byt má vápenné omietky, bytové jadro je murované z tehál, s kúpeľňou, kde je smaltovaná vaňa, umývadlo, elektrickýi bojler, samostatné WC s misou. V kuchyni je linka s nerezovým drezom, páková batéria. V čase obhliadky nebol byt udržiavaný. 

Ak máte záujem o kúpu tejto nehnuteľnosti, je potrebné doručiť návrh do podateľne mestského úradu - v centre prvého kontaktu pre občanov na adrese Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov v lehote do 25. 10. 2023 do 10:00 hod. 

Kompletné informácie o predaji tejto nehnuteľnosti, možnosti obhliadky ako aj informácie o tom, čo musí predložený návrh obsahovať vám poskytne Ing. Zuzana Hmeľarová, Oddelenie právne a správy majetku mesta Sabinov, tel.: 0947 923 952, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.10.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.10.2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje naplánované prerušenie distribúcie elektriny - 20.októbra 2023 od 08:30 h do 16:30 h.

v lokalitách: Pod Švabľovkou 0, 2, 4, 31, 54, 135, 177, 179, 180, 182, 186, 999, 1001, 1216, 1329/11, 1377, 1667, 2001, 2135, 9016

Výpadok nastane kvôli prácam, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. Údržba je kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk.

Zmena úradných hodín MsÚ

Zmena úradných hodín MsÚ

Oznamujeme občanom zmenu úradných hodín MsÚ v Sabinove účinnú od 1.10.2023.

Pondelok     8:00-11:30 12:30-15:30
Utorok         8:00-11:30 12:30-15:30
Streda          8:00-11:30 12:30-16:30
Štvrtok         Nestránkový deň
Piatok          8:00-11:30 12:30-14:30

Obedňajšia prestávka medzi 11:30 a 12:30 (1 hodina)

Nestránkový deň neplatí pre Podateľňu a Pokladňu

Vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do NRSR 2023

Vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby do NRSR 2023

Milí Sabinovčania, ak máte záujem o hlasovacie preukazy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, vydáme vám ich do piatka 29.9.2023 do 11:30 h, na MsÚ (referát evidencie obyvateľstva - matrika).

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu