Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 22. februára 2024 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke s týmto programom:

Rekonštrukcia zimného štadióna v Sabinove ukončená

14.2.2024 sme prevzali ukončenú stavbu: „Zimný štadión Sabinov – VÝMENA TECHNOLÓGIE CHLADENIA“. Projekt zahŕňal kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu strojovne zimného štadióna a výstavbu novej betónovej chladiacej dosky pod ľadovou plochou.

Priebeh výstavby ďalšieho bytového domu na Ul. Mlynskej

V súčasnosti prebieha montáž strešnej konštrukcie, dokončujú sa nenosné priečky. Plánovaný termín ukončenia a kolaudácie stavby je v 09/2024. Ide o bytový dom s 8 bytovými jednotkami, financovaný z úveru ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy. Umiestnený je oproti bytovému domu 24 b.j. – ukončenom a odovzdanom minulý rok.

Deň pre bezpečnejší internet

Deň pre bezpečnejší internet

Vážení rodičia, starí rodičia, pedagógovia a široká verejnosť, dovoľujeme si vás v meme ZŠ 17. novembra pozvať na udalosť pod názvom Deň pre bezpečnejší internet, ktorá sa uskutoční dňa 16. 2. 2024 v priestoroch Základnej školy, Ul. 17. novembra 31, Sabinov, v čase od 13:30 hod.

Skúška systému varovania v meste Sabinov

Skúška systému varovania v meste Sabinov

Mesto Sabinov oznamuje, že na základe usmernenia Okresného úradu v Sabinove na preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2024 sa v piatok 09. februára 2024 o 12:00 hod. zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou/dvojminútovým stálym tónom/ a preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou.

Športovec roka 2023

Športovec roka 2023

Mesto Sabinov pripravuje vyhlásenie najúspešnejších jednotlivcov a športových kolektívov, pôsobiacich na území mesta Sabinov za rok 2023 v týchto kategóriách: jednotlivec a kolektív. Budeme radi, ak nám pomôžete s nomináciami pre jednotlivé kategórie.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu