Voľby do NR SR

Voľby do NR SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Kontaktné údaje: Mgr. Lucia Molčanová, tel. č. 0908 584 932, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Informačné centrum

Informačné centrum

KULTÚRNE CENTRUM "NA KORZE"

Adresa:

Kultúrne centrum
Námestie slobody 62
083 01 Sabinov

Kontakt:

Zodpovedný pracovník: Iveta Glazunová
mobil: 0911 949 678
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  • stála expozícia Oscarového filmu Obchod na korze- informačné centrum, prístup na internet
  • informačné a propagačné materiály a suveníry
  • predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia

 Otváracie hodiny:

Pondelok        09:00 - 17:00
Utorok 09:00 - 17:00
Streda 09:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 17:00

 

Kultúrne centrum – koncertná sála      

Námestie slobody č. 100, 083 01 Sabinov

  • mestská galéria - výstavy
  • koncertná sála
  • tvorivé dielne, koncerty, prednášky,

Otváracie hodiny:

PONDELOK      10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

UTOROK          10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

STREDA           10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

ŠTVRTOK         10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

PIATOK            10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ 17. novembra

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ 17. novembra

Primátor mesta Sabinov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14. decembra 2023 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke s týmto programom:

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci/mestu miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovilo mesto Sabinov vo všeobecne záväznom nariadení č. 14/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Mesto Sabinov, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, aj touto formou zverejňuje svoje majetkovoprávne dispozície, predkladané na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove, ktoré sa uskutoční 14.12.2023.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu