Voľby do NR SR

Voľby do NR SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Kontaktné údaje: Mgr. Lucia Molčanová, tel. č. 0908 584 932, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kultúrne informačné centrum a Múzeum

Naše kultúrne informačné centrum nájdete v budove bývalého meštianského domu, na Námestí slobody č. 62. Otvorené je pre návštevníkov od Pondelka do Piatka v čase od 9:00 h. do 17:00 h.

Asfaltovanie výtlkov v meste Sabinov

Mesto Sabinov sa aj tento rok po zime, opäť zameralo na opravu výtlkov mestských komunikácií. Ako prvé boli uprednostnené najfrekventovanejšie cesty. Práce začali v apríli, kde v prvej fáze boli lokalizované výtlky na všetkých komunikáciách. Následne začalo ich zarezanie, vybúranie a zaasfaltovanie samotného výtlku. Práce prebiehajú v etapách.

K dnešnému dňu bola realizovaná oprava v týchto častiach mesta Sabinov:

I. etapa: (25.4.2024) ul. Komenského, Matice slovenskej
II. etapa: (30.4.2024) ul. Švermova, Borodáča, časť 17. novembra, časť Jakubovanska. Priemyselná štvrť, pod Švabľovkou, Hviezdoslavová, časť 9. mája
III. etapa: (10.5.2024) ul. SNP, časť. Jakubovanská, J. Cirbusovej, Nezabudova, Puškinova
IV. etapa: (17.5.2024) ul. časť. Jakubovanská, Moyzesova, J. Jesenského, Fraňa Kráľa, Novomeského, Fábryho, Sládkovičova, Severná

Na opravu komunikácií bolo k dnešnému dňu použitých 44 ton asfaltu v priemernej hrúbke 7 cm, čo v prepočte znamená opravu cca 250 m2 plochy mestských komunikácií. Výtlky, prípadne nerovnosti vznikajú kvôli nekvalitnému podkladu samotného cestného telesa. Práce budú naďalej prebiehať aj na oprave komunikácii na Ul. 17. novembra, mestskej časti Orkucany, následne budú realizované menej frekventované úseky:

  • parkovisko Puškinova (pri polopodzemných kontajneroch)
  • parkoviská resp. "spojovacie uličky medzi bytovými domami" na ul. 9. mája, parkovisko pri MsKS
  • oprava krajníc pred železničným priecestím - úsek od Priemyselnej štvrti (vybúranie a zasfaltovanie v II. vrstvách s predpokladom aj výmeny podložia)

Predpoklad realizácie ďalšej etapy výtlkov je koncom mája, resp. v mesiaci jún za použitia ešte cca 15 ton asfaltového materiálu.

Mesto Sabinov zvažuje do budúcna veľmi malé výtlky, prípadne úseky, kde je náznak rozdrobovania asfaltu vyspraviť inou vhodnou technológiou napr. vyspravenie asfaltovým nástrekom a pod. ako prevenciu pred vznikom výtlku.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Sabinov v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a článkom 7 bod 2 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Sabinov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest: príslušník Mestskej polície v Sabinove. 

Vznikne náučné video o našom historickom hradobnom opevnení

Vznikne náučné video o našom historickom hradobnom opevnení

Naše mesto oslovili zástupcovia projektu Oživené pamiatky a požiadali nás o možnosť vytvoriť náučné video o našom historickom hradobnom opevení. 

Cieľom projektu Oživené pamiatky je, formou pozitívnych príkladov obnovy kultúrnych pamiatok, motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k nehnuteľnému, ale aj hnuteľnému kultúrnemu dedičstvu. Vybrali si práve naše mestské opevnenie, pretože bolo zrekonštruované. V rámci rekonštrukcie, ktorá bola ukončená v roku 2022 bola obnovená južná časť mestského opevnenia, kde bolo zrekonštruované takmer 600 m mestského opevnenia a boli dobudované do pôvodnej výšky  3  bašty (najvyššia veža má 14,5 m).

Hradobný goticko-renesančný systém v Sabinove charakterizuje pomerne veľký rozostup veží (50-77m)  prispôsobené vyspelým strelným zbraniam akými boli hákovnice. Pôvodne mestské opevnenie v Sabinove tvorilo 16 bášt v súčasnosti sú náznakovo zrekonštruované do výšky sedenia 3 veže v severnej časti mestského opevnenia.

Častým javom je neúcta k pamiatkam, neuvedomovanie si ich hodnoty a zároveň nepochopenie, zo strany bežných ľudí, prečo sú na obnovu pamiatok kladené také podmienky aké sú. Ambíciou projektu Oživené pamiatky je, okrem predstavenia konkrétneho, vzorne zreštaurovaného objektu, objasňovanie problematiky obnovy prostredníctvom zobrazenia remeselných postupov s využitím tradičných stavebných materiálov.

Dňa 17.5.2024 začal prvý natáčací deň. Finálnu verziu videa by sme mali uzrieť ešte v lete tohto roka. Tešíme sa z toho, že budeme mať opäť možnosť poukázať na jednu z dominánt nášho mesta. Ďakujeme

Čergovský lancušek

Čergovský lancušek

Občianske združenie CTK ČERGOV 25 organizuje 7. ročník cykloprechodu Čergovským pohorím ČERGOVSKÝ LANCUŠEK. Štarutuje sa 1.6.2024 z obce Ľutina. 

Prezentácia:  Dňa 01.06.2024 od 8:30 do 9:30 hod.. Prezentácia sa uskutoční na malom futbalovom ihrisku (umelá tráva) v Ľutine.
Registrácia:  Záväzné prihlásenie do 27.05.2024 do 15:00 hod. na www.pretekaj.sk 

V prípade neprihlásenia účastníka do stanoveného termínu, organizátor negarantuje účastníkovi vydanie štartovného balíčka. Počet účastníkov je limitovaný max. 150

Štartovné: 20 €. Po termíne 27.05.2024 bude štartovné na mieste v hotovosti 25 €. V štartovnom je zahrnutý štarovací balíček (vrátane trička podujatia), občerstvenie (guľaš, pivo alebo kofola, občerstvenie na trati), technická podpora, asistenčné služby horskej služby po trase, reprodukovaná hudba, atrakcie pre deti.

Trasa cykloprechodu:  A trasa športová 42 km (červená, 30 % asfalt, 70 % lesné cesty)
Štart o 9:30 hod. od futbalového ihriska Ľutina - Majdan - sedlo Priehyby – Hrašovík - Sedlo Lysina - Veľká Javorina - Čergov - sedlo Čergov - Črchľa - sedlo Okrúhla - Lysá - sedlo Besná - sedlo Trepeš - Červená Voda - Jakovany - Ľutina futbalové ihrisko,

B trasa rekreačná 32 km (žltá, 40 % asfalt, 60 % lesné cesty):
Štart o 9,30 hod. od futbalového ihriska Ľutina - Majdan - Podbaranie - Ambrušovce - sedlo Čergov - Črchľa - sedlo Okrúhla - Lysá - sedlo Besná - sedlo Trepeš - Červená Voda - Jakovany - Ľutina futbalové ihrisko.

Obtiažnosť trate:  Trasy vhodné len pre MTB bicykle, trasy označené stužkami, cyklistická prilba povinná !!!
Podmienky účasti:

Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia. Podujatie ide za plnej cestnej premávky (Ľutina - Majdan, Červená Voda - Ľutina) na vlastné nebezpečenstvo. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca. V prípade odstúpenia z prechodu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenia:  Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo, každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.

Po ukončení cykloprechodu bude vyhlásená tombola. Atrakcie pre deti: nafukovací skákací hrad, popcorn, ..

Bližšie informácie nájdete na www.ctkcergov25.sk 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu