Mestská karta Sabinov

Mestská karta Sabinov

Pripravujeme pre vás unikátnu novinku

Už čoskoro spustíme registráciu so žiadosťou o Mestskú kartu Sabinov. V spolupráci so spoločnosťou UP Dejeuner sme si pre vás pripravili Mestskú kartu Sabinov, s ktorou budete mať možnosť získať množstvo výhod.

Aké hlavné výhody mestská karta ponúka?
 • peniaze späť na kartu z každého nákupu (v zapojených prevádzkach)
 • výhodnejšie ceny
 • prepojenie s vašou platobnou kartou
 • viac zákazníkov pre miestnych podnikateľov
 • budovanie komunity

V tomto článku pribudne už čoskoro odkaz na formulár, prostredníctvom ktorého budete mať možnosť o Mestskú kartu Sabinov požiadať. Vo svojej zákazníckej zóne si budete mať možnosť pozrieť aj vždy aktuálny zoznam prevádzok, ktoré sa s nami zapojili do tohto projektu a v ktorých budete môcť Mestskú kartu využívať. 

V prípade záujmu pridať sa do siete prevádzok v ktorých je možné platiť Mestskou kartou Sabinov, nás, prosím kontaktujte na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzka v ktorej môžete platiť Mestskou kartou Sabinov bude označená touto nálepkou:

V_tejto_prevádzke_môžete_platiť_mestskou_kartou_Sabinov.jpeg

Podmienky získania mestskej karty

Na vydanie vernostnej karty má nárok každý občan, ktorý:

 • má trvalý pobyt na území mesta
 • žiadateľ sa nenachádza v zozname daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • má vek minimálne 15 rokov
 • podal čitateľne vypísanú žiadosť o vydanie mestskej karty

Cieľom zavedenia karty je odmeniť zodpovedných občanov, ktorí si plnia svoje povinnosti, t.z. majú trvalý pobyt v meste Sabinov zaplatené všetky mestské dane a poplatky načas, ako aj uhradené ostatné záväzky voči mestu. Zároveň chceme používaním Mestskej karty Sabinov podporovať domácich podnikateľov.


Pripravujeme
 • ďalšie výhody, ako napr. zvýhodnené vstupy do mestských športových a rekreačných zariadení, taktiež zvýhodnené vstupy na spoplatnené podujatia organizované mestom a mestskými inštitúciami
 • unikátny systém, kde sa držiteľ karty sám rozhodne, aký neziskový projekt alebo činnosť podporí

 

Úradné hodiny

Úradné hodiny

 

Pondelok    8:00-11:30      12:30-15:30
Utorok    8:00-11:30      12:30-15:30
Streda    8:00-11:30      12:30-16:30
Štvrtok   NESTRÁNKOVÝ      DEŇ
Piatok    8:00-11:30      12:30-14:30

Obedňajšia prestávka medzi 11:30 a 12:30 (1 hodina)

 

Platby je možné realizovať aj elektronicky
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.
Číslo účtu – IBAN: SK04 0200 0000 0000 0162 9572

Naďalej sa odporúča sa telefonická, písomná a elektronická komunikácia.

Centrum pre občanov

Pondelok  8:00 - 15:30
Utorok  8:00 - 15:30
Streda  8:00 - 16:30
Štvrtok  Nestránkový deň
Piatok  8:00 - 14:30
Matričný úrad

Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v meste Sabinov. Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území mesta Sabinov. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike, doslovné výpisy z matrík.

 Zodpovedný pracovník:   Mgr. Antónia Košalková

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 11:30 12:30 - 14:30
Pokladňa

Pokladňa

V pokladni Mestského úradu je možné zaplatiť miestne poplatky, správne poplatky, poplatky za komunálny odpad, vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb a pokuty.

PRÍJEM PLATIEB
- dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatky za komunálny odpad, za verejné priestranstvo, pokuty za priestupky a priestupky v školskej dochádzke

PRÍJEM SPRÁVNYCH POPLATKOV
- v zmysle zákona o správnych poplatkoch a stavebného zákona - potvrdenie o trvalom pobyte, správny poplatok za vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a iné.

PLATBY KLIENTOM 
- jednorazová dávka v hmotnej núdzi, jednorazový peňažný príspevok, dotácie pre organizácie a občianske združenia, preplatky za komunálny odpad a dane, vyplácanie dávky v hmotnej núdzi v rámci inštitútu osobitného príjemcu

Zodpovedný referent:   Mária HNATOVÁ

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:30     13:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30    13:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30     13:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30     13:30 - 15:30
Piatok 08:00 - 11:30    13:30 - 14:30 
 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu