Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
streda, 11. október 2023 - Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 Rozpočet mesta application/pdf Navrh_rozpoctu_mesta_Sabinov_na_rok_2023-IV._zmena.pdf
pondelok, 16. október 2023 - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu mesta Sabinov“ Oznamy mesta Ing. Marek Greš application/pdf oznamenie_o_strategickom_dokumente.pdf
piatok, 27. október 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia OVS - Ul. Sládkovičova Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_OVS_-_Sladkovicova.pdf
piatok, 27. október 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia OVS - byt na ul. 9. mája Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf Zaznam_2023_-_OVS_-_byt_9._maja.pdf
piatok, 27. október 2023 - Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku 23.10.2023 Komisie application/pdf zapisnica_23.10.2023.pdf
streda, 29. november 2023 - Zámer prevodu - OZ - Lazor Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prevodu_-_osobitny_zretel_-_Lazor.pdf
streda, 29. november 2023 - Zámer priameho prenájmu - OZ - GIMOS, s.r.o. Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_prenajmu_-_osobitny_zretel_-_GIMOS_s.r.opdf
piatok, 01. december 2023 - Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku 7.11.2023 Komisie application/pdf zapisnica_7.11.2023.pdf
piatok, 01. december 2023 - Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku 28.11.2023 Komisie application/pdf zapisnica_28.11.2023.pdf
pondelok, 11. december 2023 - Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku 5.12.2023 Komisie application/pdf zapisnica_5.12.2023.pdf
piatok, 22. december 2023 - Zámer priameho predaja - pozemok CKN p. č. 1819/3 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_predaja_-_p._c._1819-3.pdf
pondelok, 08. január 2024 - Zámer priameho prenájmu majetku mesta - Kukučínova ulica Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf PP_20240108_-_kukucinova.pdf
pondelok, 08. január 2024 - Zámer priameho prenájmu majetku mesta - 9. mája II. Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf PP_20240108_-_9._maja_II.pdf
utorok, 23. január 2024 - ul. Jesenského č.7 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
utorok, 23. január 2024 - ul. 17. novembra č. 62 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
štvrtok, 01. február 2024 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenie zámeru priameho predaja - 1819/3 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Zaznam_-_1819-3.pdf
utorok, 09. január 2024 - ul. Puškinová č. 20,21 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
piatok, 02. február 2024 - ul. J . Cirbusovej č.23 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
pondelok, 05. február 2024 - ul. 17. novembra č55,56 - pri kotolni SABYT Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
pondelok, 05. február 2024 - ul. J. Cirbusovej 789/24 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu