Mestský úrad

Kancelária primátora

Kancelária primátora

Kancelária primátora je osobitný útvar, ktorý z poverenia primátora vykonáva transformáciu všetkých činností, z ktorých primátorovi ako štatutárnemu orgánu vyplývajú úlohy na podmienky mesta. Asistentka primátora mesta zodpovedá za plnenie úloh primátorovi. 

Úsek prednostu MsÚ

Úsek prednostu MsÚ

JUDr. Martin JUDIČÁK - prednosta úradu

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu