Mesto Sabinov pripravuje opatrenia na zlepšenie klímy v meste - návrh vodozádržných opatrení na území mesta Sabinov

Občianske združenie Greengang vypracovalo pre mesto Sabinov „Správu o stave krajiny a teplotného režimu krajiny a jej schopnosti zadržať dažďovú vodu a návrhu potrebnej transformácie krajiny na ozdravenie klímy pre mesto Sabinov“ . Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Efektívna verejná správa. Hlavná aktivita tohto projektu bola zameraná na monitoring územia termovíznym snímkovaním bezpilotným zalietavaním častí katastrov miest zapojených do projektu, kde sa sledoval stav poškodenia krajiny, schopnosť krajiny zachytávať dažďovú vodu a teplotný režim krajiny. Tieto merania má spoločnosť úspešne za sebou.

Mesto Sabinov = SMART CITY

Mesto Sabinov = SMART CITY

Možno sa niektorí pri čítaní titulky pousmejete, ale je tomu tak. Hoci doteraz to možno nebolo až tak viditeľné. Mesto Sabinov je už niekoľko rokov členom Slovak Smart City Cluster. Cieľom tohto združenia je integrovať kapacity celého spektra dotknutých inštitúcií, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov v prospech rozvoja a implementácie konceptu rozumných miest a mestských regiónov na Slovensku. Pojem “smart” je veľmi často spájaný iba s technologickými aspektmi, zdôrazňuje skutočnosť, že technológie predstavujú iba časť kvality „smart“. Jedným z prvkov smart v meste je aj modernizované verejné osvetlenie, z ktorého realizáciou sa začalo v roku 2018. Osvetlenie je centrálne riadené na úrovni rozvádzačov, ktoré umožňujú vzdialene kontrolovať spotrebu a zapínať/vypínať jednotlivé vetvy verejného osvetlenia. Mesto pracuje aj na príprave nových technologické inovácii, ktoré môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu