Zbierka Modrý gombík 2024

Zbierka Modrý gombík 2024

Slovenská nadácia pre UNICEF organizuje aj tento rok verejnú zbierku s názvom Modrý gombík 2024. Tento rok sa uskutoční už 18. ročník zbierky, ktorá bude prebiehať na školách a v uliciach 13. 5. 2024 – 19. 5. 2024.

79 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny

79 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny

Dňa 8. mája 2024 si pripomíname 79. výročie druhej svetovej vojny v Európe, ktorá výrazným spôsobom poznamenala životy stovkám miliónov občanov štátov sveta na oboch stranách frontu.

Deň matiek s hudobnou skupinou Koňare

Deň matiek s hudobnou skupinou Koňare

Srdečne vás pozývame osláviť Deň matiek spoločne s hudobnou skupinou Koňare a deťmi z MŠ v Sabinove. Program si pre vás pripravilo Mestské kultúrne stredisko, pod záštitou primátora mesta Sabinov, Ing. Michala Repaského

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.5.,16.5., 21.5., 22.5., 23.5. a 28.5.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.5.,16.5., 21.5., 22.5., 23.5. a 28.5.2024

V najbližšom období je naplánované prerušenie distribúcie elektriny, dotkne sa odberných miest uvedených v prílohe tohto oznámenia v termíne:

  • 06. mája 2024 od 08:10 h do 15:00 h.,
  • 07. mája 2024 od 08:10 h do 15:00 h,
  • 13. mája 2024 od 08:00 h do 15:00 h.
  • 16. mája 2024 od 08:10 h do 15:00 h.
  • 21. mája 2024 od 08:00 h do 15:00 h.
  • 22. mája 2024 od 08:00 h do 15:00 h.
  • 23. mája 2024 od 08:00 h do 15:00 h.
  • 28. mája 2024 od 08:00 h do 15:00 h. z dôvodu rekonštrukcie nízkonapäťového vedenia.
Kosenie verejnej zelene v Sabinove

Kosenie verejnej zelene v Sabinove

Mesto Sabinov začalo I. kosenie v meste 9.4.2024. Kosenie začalo v centrálnom parku mesta a pokračuje smerom do okrajových časti mesta, očakávané ukončenie I. kosby je v 20. - 21. týždni vzhľadom na poveternostné podmienky. Mesto Sabinov uskutočňuje kosenie mesta vo vlastnej réžii, očakávaný počet kosieb v meste je 3 až 4 v závislosti od charakteru počasia počas roka.

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2024 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT).

Cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 28. júna 2024.

Zisťovanie je rozdelené na dve fázy. V prvej fáze prebieha elektronicky cez web formulár. Neskôr vybrané domácnosti, ktoré sa nezapojili do elektronického zisťovania, navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu