Sprísnené pravidlá používania pyrotechnických výrobkov a ohňostroja počas roka

Sprísnené pravidlá používania pyrotechnických výrobkov a ohňostroja počas roka

Zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) od 2. 1. 2024 sprísňuje pravidlá používania pyrotechnických výrobkov tak, že platí celoročný zákaz používania týkajúci sa kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy.

Občania iných štátov EÚ môžu požiadať o zápis do zoznamu voličov do 29. apríla

Občania iných štátov EÚ môžu požiadať o zápis do zoznamu voličov do 29. apríla

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019.

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 1. a 8.5.2024

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 1. a 8.5.2024

Mesto Sabinov oznamuje občanom, že počas sviatkov 1. a 8. 5 2024, ktoré pripadajú na stredu, sa bude vývoz komunálneho odpadu realizovať bez zmeny, podľa platného harmonogramu. Zároveň 1.5.2024 prebehne v meste aj zber plastov od rodinných a bytových domov.

Referát ŠFRB je do piatka 26.4.2024 pre verejnosť nedostupný

Referát ŠFRB je do piatka 26.4.2024 pre verejnosť nedostupný

Oznamujeme občanom, že kancelária referátu Štátneho fondu rozvoja bývania je do piatka 26.4.2024 pre verejnosť nedostupná v dôsledku prebiehajúcich stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou budovy MsÚ v Sabinove. V prípade potreby sa viete s referentkou Mgr. Zuzanaou Baňasovou spojiť telefonicky +421 51 4880 440 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Mediačná poradňa v Sabinove - 30.4.2024

Mediačná poradňa v Sabinove - 30.4.2024

Mesto Sabinov v spolupráci s Mediačnou kanceláriou DOHODA pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu. Mediačná poradňa bude najbližšie k dispozícii obyvateľom mesta 30.4.2024, v priestoroch MsÚ od 9.00 – 10.00 hod.

Oznam o jarnej deratizácií v meste

Oznam o jarnej deratizácií v meste

Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia oznamuje obyvateľom, že na území mesta v termíne od 1. 05. 2024 do 31. 05. 2024, bude zrealizovaná jarná deratizáciu priestranstiev verejnej zelene a okolia bytových domov.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu