Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
štvrtok, 09. február 2023 - ul. Jarkova č.49 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2023.doc
pondelok, 16. január 2023 - ul. Višňová č.9 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2023.doc
pondelok, 30. január 2023 - Priemyselná štvrť č.9 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword TABULKA_2023.doc
pondelok, 13. február 2023 - „NÁVRH“ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. .../2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 12 ÚPN mesta Sabinov Návrhy VZN Ing. Marek Greš application/pdf navrh_VZN_-_ZaD_UPN_12_2022_3_files_merged.pdf
utorok, 14. február 2023 - Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej a správy majetku Komisie application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pozvanka_na_zasadnutie_Komisie_financnej_a_spravy_majetku_-_16.2.2023.docx
streda, 15. február 2023 - Z á p i s n i c a z otvárania a vyhodnotenia zverejnenia zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta, zverejneného pod názvom „Priamy prenájom-Karpatská-neotvárať“ Majetok - predaj - prenájom application/pdf Zapisnica_2023_-_prenajom_-_IBV_Cierny_potok.pdf
utorok, 14. február 2023 - Zámer priameho prenájmu - osobitný zreteľ - lesné pozemky Majetok - predaj - prenájom application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_osobitny_zretel_-_lesne_pozemky.pdf
streda, 15. február 2023 - Zámer priameho prenájmu - Jakubovanská Majetok - predaj - prenájom application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Jakubovanska.pdf
štvrtok, 16. február 2023 - Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 v meste Sabinov Oznamy mesta application/pdf Uroven_vytriedenia_komunalneho_odpadu_za_rok_2022.pdf
utorok, 21. február 2023 - R O Z H O D N U T I E o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie ul. Nezabudova 2 Rozkopávky v meste application/msword Tabulka_2023.doc
utorok, 21. február 2023 - R O Z H O D N U T I E o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie ul. Jarkova 54 Rozkopávky v meste application/msword Tabulka_2023.doc
utorok, 06. september 2022 - ZÁMER PREVODU MAJETKU MESTA, PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA Majetok - predaj - prenájom application/pdf 2022_ZJ_-_OZ-Zamena.pdf
štvrtok, 02. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - Stredná dráha Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Stredna_draha.pdf
štvrtok, 02. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - Extravilán Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Extravilan.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia zámeru priameho prenájmu majetku mesta - Jakubovanská Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf Zaznam_2023_-_prenajom_-_Jakubovanska.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - p. č. 3196 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_p._c._3196.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - lesný pozemok Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_lesny_pozemok.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - p. č. 495 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_p._c._495.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - p. č. 494 Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_p._c._494.pdf
pondelok, 06. marec 2023 - Zámer priameho prenájmu - Levočská Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Jacková application/pdf 2023_-_Zamer_priameho_prenajmu_-_Levocska.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu