Revitalizácia technického vybavenia na mestskom kúpalisku v Sabinove

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Účelom regionálneho príspevku je: Zabezpečenie prevádzky kúpaliska realizáciou čiastočnej rekonštrukcie technológie na úpravu vody v dvoch bazénoch

Cieľ projektu: Rekonštrukcia technológie na úpravu vody v bazénoch na mestskom kúpalisku

Miesto realizácie: Sabinov

Hlavné aktivity
Aktivita 1:
Výmena výmenníkov tepla na ohrev bazénovej vody pre bazén 25m a detský bazén
Aktivita 2:
Doplnenie tretieho cirkulačného čerpadla pre bazén 25m

Cieľová skupina:
Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Merateľné ukazovatele:
Nákup výmenníkov tepla - počet - 2
Nákup čerpadla - počet - 1

Výška poskytnutého RP: 24.723,29 €

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov
Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva
Opatrenie: E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu v okrese

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená dňa 08.12.2020
Účel RP: Zabezpečenie prevádzky kúpaliska realizáciou čiastočnej rekonštrukcie technológie na úpravu vody v dvoch bazénoch

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov

Odkaz na webové sídlo: https://www.mirri.gov.sk/

Docasne vyradenie vozidla

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu