Obnova mestského hradobného opevnenia – začiatok prác

Začiatkom roka sme informovali o odovzdaní a prevzatí staveniska v rámci významnej investičnej akcie: „Obnova mestského hradobného opevnenia v Sabinove“. Stavba je financovaná cez poľsko-slovenský program INTEREG "Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska.". PLSK.01.01.00-12-0118/17“. Po počiatočných prípravách stavby, zabezpečovaní stavebného materiálu, s príchodom teplejších dní sa rozbiehajú aj samotné stavebné práce.

Ako prvá etapa sa bude obnovovať a konzervovať kurtina od Námestia slobody po Ul. Ružovú, náznakovo sa obnoví zaniknutá bašta č. 9 (pri verejných WC) a čiastočne obnoví zrekonštruovaná bašta č. 8 (za Centrom sociálnych služieb). Z uvedeného dôvodu bola uzavretá ulička od Námestia slobody smerom na Ul. Ružovú a to až do doby ukončenia prác na danej etape. O priebehu realizácie a prípadných zaujímavostiach Vás budeme priebežne informovať.

{joomplucat:41 limit=2}

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu