Slovensko – poľská konferencia v Sabinove

Slovensko – poľská konferencia v Sabinove

Dňa 28. novembra 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Sabinove konala úvodná konferencia ku projektu „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“. Tento projekt je financovaný za pomoci prostriedkov Európskej únie a má za cieľ nielen obnoviť a zrekonštruovať bývalé hradobné opevnenie v Sabinove, ale aj napomôcť k rekonštrukcii hradu v poľskom pohraničnom meste Muszyna. Po úvodnom privítaní hostí z poľskej Muszyny primátorom mesta Ing. Michalom Repaským nasledovala videoprezentácia nášho mesta ako hostiteľa danej konferencie.

Následne Mgr. Pavol Molnár predstavil predmetný projekt. Ako vo svojom vstupe naznačil, časový plán uskutočnenia opráv hradieb v Sabinove je naplánovaný do 31. júla 2021. Okrem iného spomenul aj aktivity, ktoré plánujeme spolu s opravou mestských hradieb. Ide o organizáciu kultúrnych podujatí s prezentáciou historického odkazu, vydanie publikácie, či iné sprievodné podujatia. Po slovenskej prezentácii tohto spoločného poľsko - slovenského projektu sa ujal slova poľský delegát Włodzimierz Tokarczyk z Muszyny. Vo svojej prezentácii okrem historických faktov ukázal aj priebeh archeologického výskumu, jeho výsledky, a taktiež prognózu vo forme vizualizácie hradu, ktorý chce poľská strana opraviť. Ako podotkol, nie je dnes možné obnoviť ho v jeho pôvodnej veľkosti, no každopádne sa budú usilovať sanačné práce viesť tak, aby čo najviac zastabilizovali aktuálny stav, prípadne ho sprístupnili turistom v tej najvyššej možnej miere. Podobne ako mesto Sabinov tak aj Muszyna chce prilákať čo najviac návštevníkov do mesta, zatraktívniť cestovný ruch, či vzbudiť vo väčšej miere záujem o regionálne dejiny.

Interreg logo

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu