Stredoveké opevnenie Sabinova

Stredoveké opevnenie Sabinova

Mesto Sabinov spolupráci s poľským partnerom mestom Muszyna aktuálne realizuje spoločný projekt PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko. Súčasťou aktivít projektu je aj vytvorenie knižnej publikácie o mestskom hradobnom opevnení v Sabinove.


V októbri 2020 boli v zmysle zmluvných podmienok dodané knižné publikácie v nasledovných jazykových mutáciách a to 250 kusov slovensko - poľskej mutácie a 250 kusov slovensko – anglickej mutácie. Obe verzie kníh môžete nájsť aj v elektronickej verzii na našej stránke.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu