Výluky vlakov - 11.10. a 12.10.2023

Výluky vlakov - 11.10. a 12.10.2023

Dňa 11. októbra 2023 (streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 8:00 do 13:00 hod. realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzeniana traťovom úseku: Prešov – Sabinov.

Odpočty vodomerov

Odpočty vodomerov

Oznamujeme občanom, že v mesiaci Október bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonávať odpočty vodomerov z dôvodu zmeny ceny vody.

Preto žiadame občanov, aby ste zamestnancom VVS boli nápomocní a v prípade potreby sprístupnili vodomerné šachty. Stav vodomera môžete nahlasovať aj telefonicky do Call centra v Prešove na 051/7572 777.

 

Výsledky parlamentných volieb v meste Sabinov

V prílohe Vám prinášame výsledky hlasovania občanov mesta Sabinov vo voľbách do NR SR sumárne a podľa jednotlivých okrskov vrátane zápisníc.

Na predaj 2-izbový byt na Ulici 9. mája v Sabinove

Mesto Sabinov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie návrhy na predaj nehnuteľnosti:

bytu č. 26 na prízemí v bytovom dome so súp. č. 747, na Ulici 9. mája, vchod č. 25. Ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok je minimálne v sume schválenej Mestským zastupiteľstvom v Sabinove podľa Uznesenia č. 82 zo dňa 21.09.2023, bod F), minimálna suma 70.000,- € (sedemdesiattisíc eur). Výmera bytu bez pivnice je 55,44 m2. S pivnicou 65,64 m2.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.10.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.10.2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje naplánované prerušenie distribúcie elektriny - 20.októbra 2023 od 08:30 h do 16:30 h.

v lokalitách: Pod Švabľovkou 0, 2, 4, 31, 54, 135, 177, 179, 180, 182, 186, 999, 1001, 1216, 1329/11, 1377, 1667, 2001, 2135, 9016

Zmena úradných hodín MsÚ

Zmena úradných hodín MsÚ

Oznamujeme občanom zmenu úradných hodín MsÚ v Sabinove účinnú od 1.10.2023.

Pondelok     8:00-11:30 12:30-15:30
Utorok         8:00-11:30 12:30-15:30
Streda          8:00-11:30 12:30-16:30
Štvrtok         Nestránkový deň
Piatok          8:00-11:30 12:30-14:30

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu