Dokumenty

V záujme lepšieho informovania obyvateľov ohľadom odpadového hospodárstva a podpory zvýšenia separovania v meste Sabinov Vám prinášame všetky informáciev prílohách tohto článku.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu