Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie schválil pre Mesto Sabinov Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020, ktorý je vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH Prešovského kraja na roky 2016 - 2020.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu