Mimoriadna situácia pre výskyt medveďov

Mimoriadna situácia pre výskyt medveďov

Okresné úrady (OÚ) v sídle kraja vyhlásili mimoriadne situácie v Banskobystrickom kraji v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Zvolen a Žiar nad Hronom, v Prešovskom kraji v okresoch Kežmarok a Poprad, v Žilinskom kraji v okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina.

„Medzi OÚ a sekciou krízového riadenia MV SR sa zároveň v uplynulých dňoch uskutočnili dve koordinačné porady. Platí, že prednosta rozhoduje o vyhlásení mimoriadnej situácie na základe odporúčania krízového štábu," uviedol tlačový odbor rezortu vnútra.

Jednotlivé krízové štáby navrhli prednostom OÚ prijať rôzne typy opatrení. Napríklad zvýšiť hliadkovú činnosť v rizikových oblastiach, zabezpečiť výjazdové skupiny, ktoré by určili mieru ohrozenia konkrétnymi jedincami, či zabezpečiť fotopasce v exponovaných miestach. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ochrana ľudí žijúcich v mestách.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Filipa Kuffu je aktuálna situácia s populáciou medveďa hnedého kritická a v dôsledku nekompetentných rozhodnutí predchádzajúcich vlád sú ohrozené ľudské životy. „Prirodzený areál výskytu medveďa je nasýtený, a medveďe sa rozširujú aj do oblastí mimo prirodzeného areálu. V dôsledku enormne vysokého počtu medveďov, zmien správania a straty plachosti pred ľuďmi sme vytypovali 19 oblastí - okresov, v ktorých je riziko ohrozenia ľudských životov bezprostredné. Všetky problémové medvede prenikajúce do intravilánov týchto oblastí budú eliminované v súlade s platnou legislatívou,“ zdôraznil Filip Kuffa. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia SR. 

Zdroj: www.minzp.sk

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu