Jesenné upratovanie 2023 v meste Sabinov

Jesenné upratovanie 2023 v meste Sabinov

Jesenné upratovanie v tomto roku budeme realizovať v čase od 26.10.2023 do 10.11.2023.

Zber sa realizuje v dvojtýždňových intervaloch - každý párny týždeň vo štvrtok. Občania nahlásia požiadavku na zber firme Marius Pedersen a.s - telefonicky na číslo 051 285 45 00 a to v pracovných dňoch od 7:00 do 14:00 hod., prípadne emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vývozy je možné nahlasovať celý nepárny týždeň a v párnom týždni do utorka. V deň zberu obyvatelia z rodinných domov vyložia objemný odpad pred rodinný dom a z bytoviek ku kontajnerom na komunálny odpad a to do 8:00 hod. Zberová spoločnosť následne zabezpečí jeho zber, prepravu a zhodnotenie. Z tohto dôvodu počas jesenného upratovania sa už nebudú po meste rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad.

Počas jesenného upratovania môžu občania biologicky rozložiteľný odpad z údržby záhrad umiestňovať na tieto stanovištia:

1. Sabinov Ul. Ovocinárska, smer Červená Voda
2. Sabinov Ul. Pod Švabľovkou - záhradkárska osada
3. Sabinov Ul. Priemyselná štvrť - pri Jednote
4. Sabinov Ul. 17. novembra - pri útulku pre bezdomovcov
5. Sabinov Ul. 17. novembra - pri kapličke
6. Sabinov Ul. gen. Svobodu - začiatok ulice
7. Sabinov na križovatke ulíc Jesenského a Fábryho
8. Sabinov Ul. Novomeského
9. Sabinov Ul. Moyzesova - smer vysielač oproti domu Moyzesova 99
10. Sabinov Ul. Moyzesova - bývalý zberný biodvor na konáre
11. Sabinov Ul. Nezabudova - pri regulačke plynu
12. Sabinov križovatka ulíc Levočská a k Poľnému mlynu
13. Sabinov Ul. Štúrova - pri trati
14. Sabinov Ul. Komenského - medzi záhradkami
15. Orkucany Ul. Prídavkova - pri bývalom komíne
16. Orkucany Ul. Kvetná - Hliník
17. Orkucany Ul. Višňová - pri ČOV
18. Orkucany Ul. Jarková - bývalý zberný biodvor na konáre
19. Orkucany Ul. Mudroňova

Vyzývame občanov, aby na tieto stanovištia dávali zvlášť konáre, ktoré budú následne drvené na drevnú štiepku a zvlášť ostatný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad – lístie, tráva, burina, zvyšky rastlín, ktorý je potrebné vyložiť vo vreciach s maximálnym objemom 120 l. Je prísny zákaz tu umiestňovať akýkoľvek iný komunálny odpad.

Po dohode s firmou Marius Pedersen, a.s. sa biologický odpad zo záhrad od rodinných domov bude zbierať počas jesenného upratovania v dvoch termínoch a to:
- 26. a 27.10.2023
- 9. a 10. 11.2023

V tieto dni vyložia občania tento odpad pred svoje rodinné domy do 6:00 hod., lístie a burinu vo vreciach s maximálnym objemom 120 l a zviazané konáre s maximálnou dĺžkou 1 m. Následne zberová spoločnosť pozbiera tento bio odpad a odvezie ho na kompostovisko. Ukladanie odpadu na stanovištiach po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky. Občania mesta Sabinov môžu celoročne bezplatne využívať aj zberný dvor na ulici Hollého 35 v areáli VPS, spol. s.r.o.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu