Certifikát pre mesto Sabinov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

Certifikát pre mesto Sabinov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

Organizácia ENVI - PAK, a.s. ktorá zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Sabinov Certifikát za rok 2022, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 362 626 kg. Vďaka  takto triedenému zberu  mesto Sabinov prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. v objeme  63 527 000 kg CO2. Pre porovnanie s predošlými rokmi sme v roku 2019 mali 297 021 kg, čo bola úspora vo výške 69 036 000 kg CO2. V roku 2020 sme separovali 322 019 kg odpadu čo bola úspora 70 545 000 kg CO2. Minulý rok to bolo 349 976 kg v celkovej úspore 78 747 000 kg CO2. . Veríme, že aj naďalej budeme všetci zodpovedne triediť odpady. Cieľom systému ENVI – PAK je, aby množstvo recyklovaného odpadu narastalo s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Sme zároveň radi, že občanom nášho mesta nie je životné prostredie ľahostajné.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu