Samospráva

4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Predseda:
Mgr. Katarína Kurucová - poslanec

Tajomník:
 PaedDr. Iveta Šulíková - vedúca oddelenia školstva, kultúry, telesnej kultúry a športu

Členovia:
Ing. Jaroslav Šoltys - poslanec
Mgr. Zuzana Palenčárová - poslanec
Mgr. Marián Valkovič - poslanec
PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD. - občan 
Mgr. Ľuboš Kollár - občan 
Mgr. Alena Mladá - občan 

5. Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania, ochrany životného prostredia a kultúru

5. Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania, ochrany životného prostredia a kultúru

Predseda:
Ing. Radoslav Ernst - poslanec

Tajomník:
Mgr. Pavol Molnár - referent MsÚ

Členovia:
Mgr. Alžbeta Šoltisová - poslanec
Jozef Potocký - poslanec
Mgr. Erik Radačovský - poslanec
Miroslav Dujava - občan
Ing. Peter Vojtek - občan
Ing. Gabriel Huraj - občan

6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality

6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality

Predseda:
Stanislav Vaňo - poslanec

Tajomník:
PhDr. Martin Radvanský - náčelník Mestskej polície

Členovia:
Ing. Ladislav Haluška - poslanec
Jozef Potocký - poslanec
Mgr. Marián Valkovič - poslanec
Kamil Pulščák - občan
JUDr. Marek Vaľuš - občan
Pavel Švec - občan

7. Komisia na ochranu verejného záujmu

7. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:
Ing. Marek Hrabčák, PhD. - poslanec

Členovia:

Ing. Ladislav Haluška - poslanec
Jozef Potocký - poslanec
Mgr. Miroslav Kovalík - poslanec
Mgr. Erik Radačovský - poslanec

8. Komisia pre posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta

8. Komisia pre posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta

Predseda:
Mgr. Marián Valkovič - poslanec

Tajomník:
Bc. Katarína Šimonová - referent MsÚ

Členovia:
Stanislav Vaňo - poslanec
Mgr. Miroslav Kovalík - poslanec
Bc. Martin Kuchár - poslanec
Mgr. Katarína Kurucová - poslanec
Eva Vardžíková - občan
Mgr. Libor Zagrapan - občan

9. Komisia pre posúdenie realizovateľnosti projektov participatívneho rozpočtu

9. Komisia pre posúdenie realizovateľnosti projektov participatívneho rozpočtu

Predseda:
Mgr. Zuzana Palenčárová - poslanec

Tajomník:
Ing. Stanislav Ondirko - referent MsÚ

Členovia:
Mgr. Erik Radačovský
Ing. Jaroslav Šoltys
Mgr. Alžbeta Šoltisová
JUDr. Martin Judičák
Ing. Marek Greš
Ing. Júlia Štecová

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu