1. Komisia finančná a správy majetku

1. Komisia finančná a správy majetku

Predseda:
Ing. Jaroslav Šoltys - poslanec

Tajomník:
Ing. Alžbeta Semanová- vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Členovia:
Bc. Martin Kuchár - poslanec
prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. - poslanec
Mgr. Jozef Kolárčik - poslanec
Miroslav Fabián - občan
Ing. Vladimír Štofaník - občan
Mgr. Ladislav Francan - občan

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu