2. Komisia pre investície a rozvoj mesta

2. Komisia pre investície a rozvoj mesta

Predseda:
Mgr. Miroslav Kovalík - poslanec

Tajomník:
Ing. Stanislav Ondirko - vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Členovia:
Bc. Martin Kuchár - poslanec
Mgr. Jozef Kolárčik - poslanec
Ing. Jaroslav Šoltys - poslanec
Ing. Vladimír Tutoky - občan
Ing. Emanuel Šmídl - občan
Ing. Anton Novák - občan

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu