3. Komisia sociálna a bytová

3. Komisia sociálna a bytová

Predseda:
Mgr. Jozef Kolárčik - poslanec

Tajomník:
Karnišová Anna - referent MsÚ

Členovia:
Stanislav Vaňo - poslanec
Mgr. Alžbeta Šoltisová - poslanec
Ing. Radoslav Ernst - poslanec
Mgr. Ladislav Duda - občan
Vincent Matija - občan
Branislav Tupta - občan

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu