8. Komisia pre posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta

8. Komisia pre posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta

Predseda:
Mgr. Marián Valkovič - poslanec

Tajomník:
Bc. Katarína Šimonová - referent MsÚ

Členovia:
Stanislav Vaňo - poslanec
Mgr. Miroslav Kovalík - poslanec
Bc. Martin Kuchár - poslanec
Mgr. Katarína Kurucová - poslanec
Eva Vardžíková - občan
Mgr. Libor Zagrapan - občan

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu