9. Komisia pre posúdenie realizovateľnosti projektov participatívneho rozpočtu

9. Komisia pre posúdenie realizovateľnosti projektov participatívneho rozpočtu

Predseda:
Mgr. Zuzana Palenčárová - poslanec

Tajomník:
Ing. Stanislav Ondirko - referent MsÚ

Členovia:
Mgr. Erik Radačovský
Ing. Jaroslav Šoltys
Mgr. Alžbeta Šoltisová
JUDr. Martin Judičák
Ing. Marek Greš
Ing. Júlia Štecová

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu