Sabinov - rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Mesto Sabinov podalo žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry v programe 1. Obnovme si svoj dom, kde bolo so svojou žiadosťou úspešné. Zámerom projektu bola rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2 - Sanácia vlhkosti objektu, Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Názov projektu: Sabinov–rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Miesto realizácie: Sabinov

Číslo zmluvy o dotáciu: MK-9664/2021-180

Program: 1. Obnovme si svoj dom

Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Aktivity:
Aktivita č. 1 - Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie objektu

Aktivita č. 2 - Sanácia vlhkosti

Cieľová skupina:
Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Realizácia projektu:
Začiatok realizácie projektu: 12/2021

Koniec realizácie projektu: 12/2022

Výška poskytnutej dotácie: 

5 500,00 €

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Odkaz na webové sídlo: https://www.culture.gov.sk/

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu