Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. II

Mesto Sabinov má v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 schválený projekt s názvom: "Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. II".

 

logo all

Mesto Sabinov má v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 schválený projekt s názvom: "Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. II".

Cieľ projektu:
Modernizácia kamerového systému (3 nové kamery vrátane príslušenstva) v meste Sabinov ako účinný prostriedok prevencie kriminality v meste. 

Pôsobnosť projektu:
Miestna

Celkový rozpočet projektu: 12.500,00 € (kapitálové výdavky)
Výška poskytnutej dotácie: 10.000,00 € (kapitálové výdavky)

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu