Mestská polícia

 

Hliadka MsP 0948 959 159
tel.: +421 51 4880 221