Kosenie verejnej zelene v Sabinove

Kosenie verejnej zelene v Sabinove

Mesto Sabinov začalo I. kosenie v meste 9.4.2024. Kosenie začalo v centrálnom parku mesta a pokračuje smerom do okrajových časti mesta, očakávané ukončenie I. kosby je v 20. - 21. týždni vzhľadom na poveternostné podmienky. Mesto Sabinov uskutočňuje kosenie mesta vo vlastnej réžii, očakávaný počet kosieb v meste je 3 až 4 v závislosti od charakteru počasia počas roka.

Základnými dôvodmi pre kosenie trávnatých plôch je estetické i zdravotné hľadisko. Zeleň má v meste nezastupiteľný význam. Stromy, kríky a tráva pomáhajú čistiť vzduch od emisií aj baktérií, redukovať hluk, ale najmä ochladzujú, resp. nezohrievajú vzduch v takej miere, ako rozhorúčené cesty a budovy. Trávnaté plochy tiež pomáhajú dažďovej vode vsiaknuť do pôdy. Vsakovanie vody do pôdy je životne dôležité nielen pre hladinu podzemnej vody. Pomáha tiež predchádzať potopám z prívalových dažďov.

Pre mesto Sabinov je prioritou udržiavať mestské trávnaté plochy v optimálnom stave, o čo sa budeme snažiť počas celého letného obdobia.

V tomto článku nájdete vždy aktuálne informácie o priebehu kosenia v našom meste:

 • 30.4.2024 - pokračuje kosba na uliciach Švermova, Matice slovenskej, Mieru
 • 2.5.2024 - pokračuje kosba na Ul. 9. mája
 • 3.5.2024 - dokončenie kosenia na Ul. 9. mája a prechod kosenia na Ul. Komenského
 • 6.-10. 5.2024 - plánujeme kosenie na Ul. Komenského + centrálny park
 • 9.5.2024 - kosenie prebieha na Ul. Komenského a cyklochodník na Drienicu
 • 10.5.2024 - kosí sa Ul. Komenského, cyklochodník na Ražňany a Ul. Hollého
 • 13.5.2024 - dokončenie kosby na Ul. Komenského
 • 14.5.2024 - kosenie prebieha na Ul. Mlynskej a Šancovej
 • 15.5.2024 - kosenie prebieha na uliciach Gojdiča, Moyzesová, Jesenského
 • 16.5.2024 - kosenie prebieha na uliciach Bernoláková, Jarková
 • 20.5.2024 - Jarková, breh okolo chodníka na cintorín v Orkucanoch, okolo chodníka od hlavnej cesty k Poliklinike, okolo športovej haly a gymnázia,
 • 21.5.2024 - dokončenie Ulice Jarková, okolo cyklochodníka od Orkucan po most, ulice Jakubovanská, Fraňa Kráľa
 • 22.5.2024 - okolie Komunitného centra, Ulica Prešovská okolo hlavnej cesty pod brehom SNP, cintorín
 • 23.5.2024 - Ulica Severná, breh SNP, okolie Komunitného centra
 • 24.5.2024 - Ulica Severná, dočisťovanie cyklochodníka od rámp Pod Švablovkou smerom k Pečovskej Novej Vsi
 • 27.5.2024 - Ulica Severná (Telek), začíname II. kosbu - na Ulici Murgašovej
 • 28.5.2024 - pokračujeme kosením na Ulici Murgašová, 17. novebra, centrálny park
 • 29.5.2024 - z Ulice Murgašovej prechod na Ulicu 17. novembra
 • 30.5.2024 - pokračujeme koením na Ulici 17.novembra
 • 31.5.2024 - Ulica 17. novembra
 • 3.6.2024 -  Ulice 17. novembra, Námestie slobody, Janka Borodáča
 • 4. - 7.6.2024 - okolie kruhového objazdu, SNP, Levočská, Puškinova

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu