Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta na rok...
utorok, 28. november 2023 Rozpočet mesta
Rozpis služieb koordinátorov MObS v soboty, nedele a počas...
utorok, 05. december 2023 Oznamy mesta
Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene územného rozhodnutia - Mesto Sabinov - IBV Hliník...
pondelok, 04. december 2023 Stavebný úrad
Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie stavby - Záhradná chatka -...
pondelok, 04. december 2023 Stavebný úrad
Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku...
piatok, 01. december 2023 Komisie
Zápisnica z Komisie finančnej a správy majetku...
piatok, 01. december 2023 Komisie
Zámer priameho prenájmu - OZ - GIMOS,...
streda, 29. november 2023 Majetok - predaj - prenájom
Zámer prevodu - OZ - Lazor
streda, 29. november 2023 Majetok - predaj - prenájom
Oznámenie o výberovom konaní na člena...
štvrtok, 30. november 2023 Oznamy mesta
Pripomienky k návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za...
utorok, 28. november 2023 Návrhy VZN
Digitálne mesto
Image

SPRAVODAJCA MESTA

Spravodajca mesta

Kontakt na mestskú políciu 0948959159

POLIKLINIKA

poliklinika

ODKAZ PRE STAROSTU

KALENDÁR ZBERU ODPADOV

Image

PARTNERSKÉ MESTÁ

SIEDLCE

erb

KENDERES

erb

ÇUBUK

erb

SOBĚSLAV

erb

Smart city

Geografický systém

Geografický systém

Geografický systém

ROZHLAS V MOBILE

Obrazok Rozana

Interreg

Interreg

Projekty z EÚ a dotácie

Projekty EÚ

Komunitný plán 2021 - 27

Geografický systém

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

SMS systém mesta

SMS systém mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu