Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia - „Priamy prenájom – Medzi vody - neotvárať“...
pondelok, 02. október 2023 Majetok - predaj - prenájom
Zámer priameho prenájmu majetku mesta - Prešovská...
pondelok, 02. október 2023 Majetok - predaj - prenájom
Rozpis služieb koordinátorov počas sobôt, nedieľ a sviatkov - október...
piatok, 29. september 2023 Oznamy mesta
Oznámenie o začatí spr. konania, pozvánka na miestnu ohliadku vo veci žiadosti na výrub drevín...
piatok, 29. september 2023 Oznamy mesta
OVS - byt na Ul. 9. mája
štvrtok, 28. september 2023 Majetok - predaj - prenájom
OVS - pozemok - Sládkovičova ul.
štvrtok, 28. september 2023 Majetok - predaj - prenájom
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Prleožka VN vedenia V526 Sabinov -...
streda, 27. september 2023 Stavebný úrad
Vyúčtovanie PHM 08/2023
pondelok, 04. september 2023 Autoprevádzka
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Záhradná chata - Juraško -...
utorok, 26. september 2023 Stavebný úrad
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Záhradná chata - Drobňáková -...
utorok, 26. september 2023 Stavebný úrad
Digitálne mesto
Image

SPRAVODAJCA MESTA

Spravodajca mesta

Kontakt na mestskú políciu 0948959159

POLIKLINIKA

poliklinika

ODKAZ PRE STAROSTU

KALENDÁR ZBERU ODPADOV

Image

PARTNERSKÉ MESTÁ

SIEDLCE

erb

KENDERES

erb

ÇUBUK

erb

SOBĚSLAV

erb

Smart city

Geografický systém

Geografický systém

Geografický systém

ROZHLAS V MOBILE

Obrazok Rozana

Interreg

Interreg

Projekty z EÚ a dotácie

Projekty EÚ

Komunitný plán 2021 - 27

Geografický systém

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

SMS systém mesta

SMS systém mesta

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu