Osvetlenie cyklochodníka EUROVELO v parku pri Toryse

Osvetlenie cyklochodníka EUROVELO v parku pri Toryse

Dňa 27.6. bola ukončená stavba "Osvetlenie cyklochodníka EUROVELO v parku pri Toryse". Osvetlenie sa realizovalo v úseku od mosta na Ražňany po železničný podchod s vyustením na Ul. Matice Slovenskej. Investičná akcia pozostávala vo vybudovaní prípojky z jestvujúceho vzdušného vedenia NN do prípojnej skrine osadenom na podpernom bode - stĺpe. Z prípojnej skrine sú káblom napojené jednotlivé osvetľovacie stožiare výšky 5 m v počte 6 ks. Park je osvetlený LED svietidlami 20 W. Stavbu realizovala spoločnosť Verejnoprospešné služby, spol. s.r.o., Sabinov.

Pevne veríme, že nám nové osvetlenie v tejto večer tmavej lokalite bude dobre a dlho slúžiť. 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu