Vznikne náučné video o našom historickom hradobnom opevnení

Vznikne náučné video o našom historickom hradobnom opevnení

Naše mesto oslovili zástupcovia projektu Oživené pamiatky a požiadali nás o možnosť vytvoriť náučné video o našom historickom hradobnom opevení. 

Cieľom projektu Oživené pamiatky je, formou pozitívnych príkladov obnovy kultúrnych pamiatok, motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k nehnuteľnému, ale aj hnuteľnému kultúrnemu dedičstvu. Vybrali si práve naše mestské opevnenie, pretože bolo zrekonštruované. V rámci rekonštrukcie, ktorá bola ukončená v roku 2022 bola obnovená južná časť mestského opevnenia, kde bolo zrekonštruované takmer 600 m mestského opevnenia a boli dobudované do pôvodnej výšky  3  bašty (najvyššia veža má 14,5 m).

Hradobný goticko-renesančný systém v Sabinove charakterizuje pomerne veľký rozostup veží (50-77m)  prispôsobené vyspelým strelným zbraniam akými boli hákovnice. Pôvodne mestské opevnenie v Sabinove tvorilo 16 bášt v súčasnosti sú náznakovo zrekonštruované do výšky sedenia 3 veže v severnej časti mestského opevnenia.

Častým javom je neúcta k pamiatkam, neuvedomovanie si ich hodnoty a zároveň nepochopenie, zo strany bežných ľudí, prečo sú na obnovu pamiatok kladené také podmienky aké sú. Ambíciou projektu Oživené pamiatky je, okrem predstavenia konkrétneho, vzorne zreštaurovaného objektu, objasňovanie problematiky obnovy prostredníctvom zobrazenia remeselných postupov s využitím tradičných stavebných materiálov.

Dňa 17.5.2024 začal prvý natáčací deň. Finálnu verziu videa by sme mali uzrieť ešte v lete tohto roka. Tešíme sa z toho, že budeme mať opäť možnosť poukázať na jednu z dominánt nášho mesta. Ďakujeme

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu