Aktuálne k ZŠ 17. novembra

Aktuálne k ZŠ 17. novembra

Uplynulý piatok 2. júna mali žiaci 8. ročníka Základnej školy na ulici 17. novembra v Sabinove odcestovať na zájazd do Chorvátska. Deti čakali zbalené doma a odchod autobusu sa odkladal. Ako sa neskôr ukázalo, pochybením zamestnanca školy nebol zájazd objednaný. Počas soboty a nedele prebiehala intenzívna telefonická komunikácia medzi rodičmi žiakov, primátorom mesta a vedením školy.

V pondelok ráno sa v škole uskutočnilo stretnutie rodičov, riaditeľa a zamestnancov školy, primátora mesta, vedúcej oddelenia školstva a spoločného školského úradu, prednostu mestského úradu, niektorých členov rady školy a cestovnej kancelárie, na ktorom sa identifikovali pochybenia, ktoré sa udiali a zároveň sa zabezpečil náhradný termín zájazdu za rovnakých podmienok a do rovnakej destinácie s odchodom v piatok 9. júna. Nikomu zo žiakov a ich zákonných zástupcov nevznikla žiadna finančná ujma. Ďalší pracovný deň sa na Mestskom úrade stretlo vedenia mesta a mestského úradu s riaditeľom školy, ktorý informoval, že voči zamestnancovi boli vyvodené pracovnoprávne dôsledky a pracovný pomer sa skončil. Zároveň riaditeľ školy informoval, že vyvodzuje zodpovednosť aj voči svojej osobe a vzdá sa funkcie. V ten istý deň o 16:00 hod. zasadala mimoriadne aj rada školy. Na tomto zasadnutí informoval riaditeľ radu školy, že sa v dôsledku udalostí posledných dní vzdáva funkcie riaditeľa školy, o čom už informoval aj zriaďovateľa mesto Sabinov. Rada školy prejednala aj ďalšie záležitosti a podnety. Na základe záverov zasadnutia rady školy sa primátor mesta rozhodol, že bude iniciovať viacero kontrol na uvedenej škole. Napriek týmto negatívnym správam si všetci prajeme, aby táto školská aktivita, hoci s týždňovým meškaním, dopadla dobre a žiaci mali na ňu najmä pozitívne spomienky. Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom žiakom, ale aj všetkým ostatným, ktorí prispeli k rýchlemu a konštruktívnemu riešeniu tejto neľahkej situácie.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu