4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Predseda:
Mgr. Katarína Kurucová - poslanec

Tajomník:
 PaedDr. Iveta Šulíková - vedúca oddelenia školstva, kultúry, telesnej kultúry a športu

Členovia:
Ing. Jaroslav Šoltys - poslanec
Mgr. Zuzana Palenčárová - poslanec
Mgr. Marián Valkovič - poslanec
PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD. - občan 
Mgr. Ľuboš Kollár - občan 
Mgr. Alena Mladá - občan 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu