6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality

6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality

Predseda:
Stanislav Vaňo - poslanec

Tajomník:
PhDr. Martin Radvanský - náčelník Mestskej polície

Členovia:
Ing. Ladislav Haluška - poslanec
Jozef Potocký - poslanec
Mgr. Marián Valkovič - poslanec
Kamil Pulščák - občan
JUDr. Marek Vaľuš - občan
Pavel Švec - občan

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu