7. Komisia na ochranu verejného záujmu

7. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:
Ing. Marek Hrabčák, PhD. - poslanec

Členovia:

Ing. Ladislav Haluška - poslanec
Jozef Potocký - poslanec
Mgr. Miroslav Kovalík - poslanec
Mgr. Erik Radačovský - poslanec

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu