Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Sabinov

Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Sabinov

Projekt je zameraný na modernizáciu cyklistickej infraštruktúry v katastrálnom území mesta Sabinov na ulici Komenského a 17. novembra. Cykloprístrešky budú umiestnené pri dvoch najväčších základných školách v meste Sabinov. Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy a tranzitu cyklistov do okolitých obcí Pečovská nová Ves, Lipany a ekonomického centra Prešovského kraja mesta Prešov. Hlavná aktivita projektu je zameraná na vybudovanie podpornej cyklo infraštruktúry (vybudovanie autonómnych solárnych cykloprístreškov).

Vybudované budú dva cykloprístrešky s dvoma nabíjacími stanicami pre elektro bicykle a kolobežky. Konkrétne sa jedná o cyklo prístrešok so solárnymi panelmi, batériovým úložiskom, info panelom a nabíjacou stanicou s LCD dotykovým 17“ displejom, s 5 konektormi na nabíjanie ebikov (Bosh, Bafang, Yamaha, Specialized, Shimano), kompresorom na dofúkanie pneumatík, usb portom. Projekt je financovaný z prostriedkov európskej únie z programu IROP konkrétne CLLD Leader prostredníctvom MAS Sabinovsko o.z na základe výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 aktivita B1 - Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry v rámci IROP. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
Celkové oprávnené výdavky: 88 722,54 EUR
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%):95
Žiadaná výška príspevku: 84 286,41 EUR
Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom:4 436,13 EUR

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu