Ukončenie prác na hradbách

Dňa 23.10 2022 bola ukončená hlavná aktivita projektu PLSK.01.01.00-12-0118/17 „Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“ v rámci programu Interreg Poľsko-Slovenská spolupráca. Práce boli zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie a v rátane zmien, ktoré boli schválené technickým sekretariátom v Krakowe.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu