A- A A+

Ako nakladať s drobným stavebným odpadom

stav odpadNovela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. priniesla to, že za drobné stavebné odpady odovzdané do zberných dvorov sa od 1. januára 2016 platí poplatok. Pre mesto Sabinov bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej DSO). Výška poplatku za DSO bola stanovená na 0,015 €/kg, čo je jeho spodná hodnota.


DSO je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod. Spoločnosť Marius Pedersen drobný stavebný odpad odoberá na zbernom dvore v areáli VPS, spol. s.r.o. na Hollého 35, kde pracovník vystaví doklad o prevzatí tohto odpadu. Občan je povinný uhradiť vypočítaný poplatok v pokladni na MsÚ, kde mu bude vystavený doklad o zaplatení. Ak má niekto stavebného odpadu viac, môže ho odviezť priamo na skládku v Ražňanoch, alebo využiť možnosti súkromných spoločností, ktoré takýto odpad za úhradu prijímajú.

 

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Mestské kúpalisko

kupalisko

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?