Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 30. marca 2023 /štvrtok/ o 17:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke s týmto programom:

 

 

1.    Otvorenie
2.    Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
3.    Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Sabinov 2016 - 2022 do 31.12.2023
4.    Plán obnovy a odolnosti SR - Projekt „Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v meste Sabinov“ – majetkoprávne dispozície 
5.    Záver

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Tvorba stránok KRIŽAN ENTERPRISES s.r.o. |  Redakčný Systém: Joomla 4