Skúška systému varovania v meste Sabinov

Skúška systému varovania v meste Sabinov

Mesto Sabinov oznamuje, že na základe usmernenia Okresného úradu v Sabinove na preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2024 sa v piatok 09. februára 2024 o 12:00 hod. zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou/dvojminútovým stálym tónom/ a preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu