Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré napomáhajú činnosti mestského zastupiteľstva. Členmi komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva a občania mesta zvolení mestským zastupiteľstvom.
 

1. Komisia finančná a správy majetku

2. Komisia pre investície a rozvoj mesta

3. Komisia sociálna a bytová

4. Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

5. Komisia pre cestovný ruch, rozvoj podnikania, ochrany životného prostredia a kultúru

6. Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality

7. Komisia na ochranu verejného záujmu

8. Komisia pre posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta

9. Komisia pre posúdenie realizovateľnosti projektov participatívneho rozpočtu

 

Príloha:

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu