skendehupltr
A- A A+

Mestské kultúrne stredisko Sabinov - bezbariérovosť

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre bezbariérový trakčný osobný výťah, stavebné práce na vybudovanie bezbariérového trakčného výťahu a realizáciu stavebných úprav pre bezbariérovosť sociálnych zariadení v budove mestského kultúrneho strediska.

úpvsr iiErbSB

 

 

Cieľ projektu: zlepšenie kvality služieb, sprístupnenie zariadenia a jedinečnosti okresu všetkým skupinám obyvateľov a návštevníkom, hlavne s technickými a zdravotnými obmedzeniami (rodiny s malými deťmi, osoby so ZP, seniori a pod.).

Miesto realizácie: Sabinov

Hlavné aktivity:

Aktivita 1. Sprístupnené bezbariérové sociálne zariadenia

Aktivita 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na bezbariérovosť MsKS

Aktivita 3. Vydanie kolaudačného rozhodnutia na trakčný výťah

Cieľová skupina:

Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov

Merateľné ukazovatele:

Počet projektovej dokumentácie/1, Počet kolaudačných rozhodnutí/1, počet komplexne zrekonštruovaných a upravených sociálnych bezbariérových zariadení/1

 

Výška poskytnutého RP:                            86.647,00 €

Celkový rozpočet:                                        86.647,00 €    

- bezbariérové sociálne zariadenie              18.647,00 €

- vypracovanie PD                                         2.000,00 €

- trakčný osobný výťah                               66.000,00 €

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu, turizmu a obnova kultúrneho dedičstva

Opatrenie: E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu

Účel RP: úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre bezbariérový trakčný osobný výťah, stavebné práce na vybudovanie bezbariérového trakčného výťahu a realizáciu stavebných úprav pre bezbariérovosť sociálnych zariadení v budove mestského kultúrneho strediska, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov, opatrením E.2. Podpora a rozvoj vidieckeho turizmu

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 07.12.2018

Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu.

Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

scitanie2021

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?