skendehupltr
A- A A+

Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 s projektom: "Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája".

logo op kzp A RGB efrr horizontal logo SIEA

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranej na podporu zníženia energetickej náročnosti verejných budov schválený projekt s názvom: "Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája", kód projektu ITMS2014+: "310041K678"

Cieľ projektu: 
Dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt detí, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.

Špecifický cieľ 1:
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 
Hlavná aktivita: 
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy 9. mája, Sabinov.
 

Merateľné ukazovatele: 
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Zníženie produkcie emisií NOx
Zníženie produkcie emisií PM10
Zníženie produkcie emisií SO2
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Celková zazmluvnená suma: 610.157,23 €
Výška poskytnutého NFP:      579.649,37 €
Spolufinancovanie mestom:    30.507,86 €

 

Druh projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt
 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 11.01.2019.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Poliklinika - kontakty

poliklinika

PARLAMENTNE VOĽBY 2020

Volby parlament2020

Zimný štadión

zimny stadion

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?