A- A A+

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov

 

 logo ia eu op na sirku

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený projekt s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov", kód projektu ITMS2014+: 312041R790.

 

logo ia eu op na sirku

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený projekt s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov", kód projektu ITMS2014+: 312041R790.

Názov výzvy: Podpora opatrovateľskej služby
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Fond: Európsky sociálny fond
Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Cieľ projektu: 
Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní prostredníctvom podpory udržania pracovných miest pre opatrovateľky a tým pádom zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí čím dochádza k zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu opatrovateľskej služby opatrovateľkami z nášho regiónu, ktoré budú mať všetky predpoklady vykonávať svoju prácu na profesionálnej úrovni. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickým osobám, ktoré z ohľadom na svoj pokročilý vek prípadne z dôvodu svojho zdravotného stavu sú odkázaní pri svojich každodenných aktivitách na pomoc inej osoby.

Hlavné aktivity: 
Poskytovanie opatrovateľskej služby

Trvanie projektu:
26 mesiacov
január 2019 - február 2021

Cieľová skupina: 

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Merateľné ukazovatele projektu: 

  • Počet podporovaných kapacít nových inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí v počte 18
  • Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v počte 1

Rozpočet:
Celkové oprávnené výdavky: 266.760,00 €
Výška poskytnutého NFP:      266.760,00 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
 www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk 

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Mestské kúpalisko

kupalisko

Kalendár podujatí

september 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Kultúrne podujatia

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?